Speciallista - Medaljlitteratur

Een lista med litteratur om medaljer, medaljkonst och medaljgravörer, såväl historiska som samtida. Listan sträcker sig över många länder och epoker, och omfattar 210 poster från 1739 till 2018.

Medaljer


Katalog 87. Emblematik


Emblematik

Centralantikvariatets Katalog 87 innehåller 19 poster med äldre böcker inom det spännande området emblematik.

Många av böckerna i katalogen kommer från vapenforskaren Olle Cederlöfs (1918–99) bibliotek. Han var intresserad av konsten i det militära, till exempel av den konstnärliga utsmyckningen av praktvapen från renässansen och svensk stormaktstid, där den emblematiska, allegoriska symboliken givetvis hade en framträdande plats.

Ett stort tack till bibliotekarien och bokhistorikern Johan Mannerheim som haft vänligheten att skriva en inledande text om vad emblem och emblemböcker egentligen är.Ett urval av våra tidigare kataloger:


Katalog 86. Äldre latinska klassiker

Innehåller 77 titlar, äldre latinska klassiker hovrättsrådet Bengt Lassens (1908–74) samling.

Bengt Lassen var betydelsefull på den svenska bokmarknaden. Han blev verkställande direktör för Norstedts redan 1953 och satt kvar ända till slutet av 1973. Han var ordförande i Svenska bokförläggareföreningen från 1961 till 1972, styrelseledamot i Esselte liksom i Svenska boktryckareföreningen, och dessutom vice ordförande i Statens heraldiska nämnd samt ordförande i Sveriges allmänna konstförening.

Katalogen inleds med Lassens egen, aldrig förut publicerade, essä om sin samling och sitt samlande.


Klassiker


Alchemy and Occult Sciences

En speciallista innehållande alkemisk och ockult litteratur från 1587 till 1700. Böckerna kommer från en svensk frimurarloges bibliotek.


Alkemi


Katalog 85. Svenska krigsbyten ur Victor von Stedingks bokbandsamling

Krigsbyten

Centralantikvariatets Katalog 85 innehåller en stor och fin samling av svenska krigsbyten med exempel på böcker från många av de orter och bibliotek som kom i vägen för svenskarnas anstormning under 1600-talet.

Nästan hela stormaktsskedet finns representerat; Gustav II Adolfs krig i polska Preussen på 1620-talet, trettioåriga kriget, med det berömda erövrandet av lillsidan av Prag, och Karl X Gustavs fälttåg i Polen i mitten av 1650-talet.

Katalogen är försedd med en innehållsrik inledning av Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet.

Krigsbyten


Speciallistor - Frimureri

Under våren 2021 har vi skickat ut två listor med frimurerilitteratur.

Den första innehåller 50 titlar rörande svenskt frimureri och dess historia.

Frimureri

Den andra listan innehåller 50 titlar äldre internationell frimurerilitteratur.

Frimureri

Teaterhistoria

Denna lista med 153 titlar teaterlitteratur från 1738 till 1947 kan laddas ned som pdf här.

Teaterlista84. Numismatik
225 poster svensk och utländsk numismatik ur Ericsbergs bibliotek.


Katalog 84


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

Stockholmiana

En samling stockholmiana, huvudsakligen bestående av illustrerade guideböcker och turistkartor från 1800-talet. Denna finns att läsa här .

Karta

82. Mycology
196 utvalda böcker om svamp från Nils Fries bibliotek.


Katalog 82


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

80. Pommern
Böcker från fem århundraden om och från Pommern, ur Victor von Stedingks bibliotek


Katalog 80


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

78. Nordisk arkeologi och numismatik
ur Brita & Mats P. Malmers bibliotek


Katalog 78


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

73. Pompeii & Herculaneum
Rikt illustrerad katalog med 81 äldre böcker om utgrävningarna och fynden i Pompeji och Herculaneum.

Katalog 73


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

71. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 4.
1719 – 1866.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 71


67. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 3.
Stormaktstid.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 67


62. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 2.
Trettioåriga kriget.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 200 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 62


58. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 1. Från sagatid till vasatid.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 58


56. Johannes Schefferus och hans samtida.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

Katalog 56


40. Nordisk historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek. Del 1. (a-l)

42. Nordisk historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek. Del 2. (m-ö)

De båda katalogerna med historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek kan beställas i tryckt form kostar då 150 kronor tillsammans.

36. Sverige och det Ottomanska riket (Sweden and the Ottoman World).

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.