Speciallista. Frimureri i Sverige

Innehåller 50 titlar rörande svenskt frimureri och dess historia. En andra lista, med en mer internationell utblick, kommer senare under våren.

Frimureri


Katalog 86. Äldre latinska klassiker

Innehåller 77 titlar, äldre latinska klassiker hovrättsrådet Bengt Lassens (1908–74) samling.

Bengt Lassen var betydelsefull på den svenska bokmarknaden. Han blev verkställande direktör för Norstedts redan 1953 och satt kvar ända till slutet av 1973. Han var ordförande i Svenska bokförläggareföreningen från 1961 till 1972, styrelseledamot i Esselte liksom i Svenska boktryckareföreningen, och dessutom vice ordförande i Statens heraldiska nämnd samt ordförande i Sveriges allmänna konstförening.

Katalogen inleds med Lassens egen, aldrig förut publicerade, essä om sin samling och sitt samlande.


Klassiker


Alchemy and Occult Sciences

En speciallista innehållande alkemisk och ockult litteratur från 1587 till 1700. Böckerna kommer från en svensk frimurarloges bibliotek.


Alkemi


Katalog 85. Svenska krigsbyten ur Victor von Stedingks bokbandsamling

Krigsbyten

Centralantikvariatets Katalog 85 innehåller en stor och fin samling av svenska krigsbyten med exempel på böcker från många av de orter och bibliotek som kom i vägen för svenskarnas anstormning under 1600-talet.

Nästan hela stormaktsskedet finns representerat; Gustav II Adolfs krig i polska Preussen på 1620-talet, trettioåriga kriget, med det berömda erövrandet av lillsidan av Prag, och Karl X Gustavs fälttåg i Polen i mitten av 1650-talet.

Katalogen är försedd med en innehållsrik inledning av Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet.

Krigsbyten


Ett urval av våra tidigare kataloger:

Teaterhistoria

Denna lista med 153 titlar teaterlitteratur från 1738 till 1947 kan laddas ned som pdf här.

Teaterlista84. Numismatik
225 poster svensk och utländsk numismatik ur Ericsbergs bibliotek.


Katalog 84


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

Stockholmiana

En samling stockholmiana, huvudsakligen bestående av illustrerade guideböcker och turistkartor från 1800-talet. Denna finns att läsa här .

Karta

82. Mycology
196 utvalda böcker om svamp från Nils Fries bibliotek.


Katalog 82


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

80. Pommern
Böcker från fem århundraden om och från Pommern, ur Victor von Stedingks bibliotek


Katalog 80


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

78. Nordisk arkeologi och numismatik
ur Brita & Mats P. Malmers bibliotek


Katalog 78


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

75. Historia & Varia
Svensk historia ur Alf Åbergs bibliotek.

Katalog 75


74. Marinhistoria och sjöfart
Katalog omfattande 1125 poster marinhistoria och sjöfart ur Jan Gletes bibliotek.

Katalog 74


73. Pompeii & Herculaneum
Rikt illustrerad katalog med 81 äldre böcker om utgrävningarna och fynden i Pompeji och Herculaneum.

Katalog 73


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

72. Skåne och Varia
Böcker om Skåne ur Alf Åbergs bibliotek.

Katalog 72


71. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 4.
1719 – 1866.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 71


69. Gustav II Adolf och Wallenstein, med en stor avdelning litteratur om Gustav II Adolf och Wallenstein, i stor utsträckning från Oskar Planers samling i Lützen, samt en variaavdelning.

Katalog 69


67. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 3.
Stormaktstid.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 67


66. Samuel Pepys, musik och varia
Samuel Pepys och Pepysiana från Ove G. Svenssons samling.

Katalog 66


62. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 2.
Trettioåriga kriget.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 200 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 62


58. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 1. Från sagatid till vasatid.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 58


56. Johannes Schefferus och hans samtida.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

Katalog 56


40. Nordisk historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek. Del 1. (a-l)

42. Nordisk historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek. Del 2. (m-ö)

De båda katalogerna med historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek kan beställas i tryckt form kostar då 150 kronor tillsammans.

36. Sverige och det Ottomanska riket (Sweden and the Ottoman World).

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.