Nordisk historia
Jul- och nyår 2017

Med 275 titlar inom nordisk historia, ofta i trevliga band.

Katalogen kan laddas ned i pdf-form här.

Nordisk historia

Katalog 82
Mycology

196 utvalda böcker om svamp från Nils Fries bibliotek.

Katalogen kan laddas ned i pdf-form här, eller beställas i tryckt form. Den kostar då 100 kronor.

Katalog 82


Vår katalogutgivning.

Cirka fyra gånger om året ger vi ut kataloger med huvudsakligen blandade äldre böcker, oftast inom historia, men ibland även med musik. Dessa kataloger går under namnen Varia, Historia eller Musik, och går att beställa kostnadsfritt. Hör gärna av er och beställ kommande kataloger.


Ett urval av våra tidigare kataloger:

Katalog 80
Pommern

80. Pommern
Böcker från fem århundraden om och från Pommern, ur Victor von Stedingks bibliotek


Katalog 80


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

Nordisk arkeologi och numismatik
ur Brita & Mats P. Malmers bibliotek


Katalog 78


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

75. Historia & Varia
Svensk historia ur Alf Åbergs bibliotek.

Katalog 75


74. Marinhistoria och sjöfart
Katalog omfattande 1125 poster marinhistoria och sjöfart ur Jan Gletes bibliotek.

Katalog 74


73. Pompeii & Herculaneum
Rikt illustrerad katalog med 81 äldre böcker om utgrävningarna och fynden i Pompeji och Herculaneum.

Katalog 73


Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

72. Skåne och Varia
Böcker om Skåne ur Alf Åbergs bibliotek.

Katalog 72


71. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 4.
1719 – 1866.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 71


69. Gustav II Adolf och Wallenstein, med en stor avdelning litteratur om Gustav II Adolf och Wallenstein, i stor utsträckning från Oskar Planers samling i Lützen, samt en variaavdelning.

Katalog 69


67. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 3.
Stormaktstid.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 67


66. Samuel Pepys, musik och varia
Samuel Pepys och Pepysiana från Ove G. Svenssons samling.

Katalog 66


62. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 2.
Trettioåriga kriget.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 200 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 62


58. Nordisk Historia ur Ericsbergs bibliotek. Del 1. Från sagatid till vasatid.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 100 kr.

De fyra katalogerna från Ericsberg plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

Katalog 58


56. Johannes Schefferus och hans samtida.

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.

Katalog 56


40. Nordisk historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek. Del 1. (a-l)

42. Nordisk historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek. Del 2. (m-ö)

De båda katalogerna med historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek kan beställas i tryckt form kostar då 150 kronor tillsammans.

36. Sverige och det Ottomanska riket (Sweden and the Ottoman World).

Finns att beställa i tryckt form och kostar då 150 kr.