ERICSBERG

Katalog 71

1719 – 1866

Vi på Centralantikvariatet är stolta över att i dessa fyra rikt illustrerade kataloger kunna presentera Nordisk historia ur det stora biblioteket på Ericsbergs slott i Södermanland.

Katalogerna är formgivna av Lars Paulsrud.

Alla fyra katalogerna plus ett litet supplementhäfte omfattande 18 ytterligare poster samt ett gemensamt register kan beställas till ett paketpris om 400 kronor.

1. Nordisk historia. Från sagatid till vasatid.

Katalogen innehåller 246 poster med böcker från 1400- till 1800-talet om folkvandringsfolken, de som i den äldre svensk-götiska historieskrivningen ansågs höra till den svenska historien, böcker från 1600-, 1700- och 1800-talen med den isländska sagokretsen, vilken länge räknades in i historien och 1500-1700-talets historieskrivning om perioden fram till Gustav II Adolf. Härtill givetvis Danmarks historia i motsvararande omfattning, innefattande Norge och Island, och dessutom berörs baltikum, Ryssland, Polen och norra Tyskland. Katalogen kostar 150:-.

Ladda ner katalogen i pdf-format.

2. Trettioåriga kriget.

Katalogen innehåller 473 poster, enbart samtida eller nära samtida material. Ericsberg besitter en närmast unik samling samtida pamfletter och ettbladstryck från trettioåriga kriget, mest de svenska och protestantiska, men även den katolska sidans tryck finns representerade. Dessutom finns en fin avdelning av den nära samtida historieskrivningen, om kriget, fredsprocessen och krigsherrarna. Carl Jedvard Bonde var en av de centrala samlarna av detta material under en period då detta var högsta mode att samla. Inledningstexten om Trettioåriga kriget är skriven av Anna Maria Forssberg som doktorerat på en avhandling om propagandan under 1600-talet. Katalogen kostar 200:-.

Ladda ner katalogen i pdf-format.

3. Stormaktstid

Den tredje katalogen tar vid med drottning Kristinas regeringstid och avslutas med Karl XII:s död och freden i Nystad 1721 och heter Stormaktstid. Den omfattar 338 poster samtida och nära samtida material.

Katalogen är huvudsakligen inriktad på den svenska yttre politiken. Eftersom den som bekant var ganska expansiv under denna period, så omfattas förstås ändå ett stort antal andra länder av katalogen, framförallt då Danmark, Ryssland och Polen, men även Norge, Turkiet, Ukraina, Tyskland, Italien m.fl. Katalogens indelning följer på traditionellt vis den svenska kungalängden, med Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Enstaka böcker med dansk historia, utan koppling till Sverige, finns dock instoppade här och var.

Den utländska samtida historieskrivningen om de svenska krigen är rikt representerad. Inte minst mängden av polska historieverk i samband med Karl X Gustavs polska krig utmärker sig.

Ladda ner katalogen i pdf-format.

4. 1719 – 1866

Lejon

Den fjärde och avslutande katalogen i serien. Den inleds med regeringsformen 1719 och avslutas kronologiskt med representationsreformen 1866. Vi passerar således frihetstiden, den gustavianska tiden, statsvälvningen 1809 och den tidiga industrialiseringen, och kommer fram till Carl Jedvard Bondes egen tid då det stora biblioteket på Ericsberg byggdes upp. Ur Carl Jedvard Bondes perspektiv befinner vi oss i det som var samtidshistoria och ibland dagspolitik. Detta kan illustreras av katalogens slutpunkt i 1865–1866 års riksdag, där han själv deltog vid den sista ståndsomröstningen och reserverade sig mot beslutet på Riddarhuset.

Ladda ner katalogen i pdf-format.