JOHANNES SCHEFFERUS (1621—1679)

Centralantikvariatets katalog 56, Johannes Schefferus och fyra andra utländska lärda i stormaktstidens Sverige, med böcker av och omkring Johannes Schefferus innehåller de flesta titlarna ur Schefferus produktion, både större verk, dissertationer, tal och samtida hyllningar. Katalogen innehåller dessutom ett representativt urval verk av Johannes Boeclerus, Johannes Freinshemius, Johannes Loccenius och Samuel Pufendorf, dvs ett antal av de mer framträdande utländska humanisterna som verkade jämte Schefferus i Sverige under Stormaktstiden. En del av katalogen på drygt 200 titlar härstammar från förste arkivarien Bengt Löws samling. En del från L. F. Rääfs bibliotek på Forsnäs och en del från det stora biblioteket på Ericsberg, kompletterat med material från annat håll. Vad gäller Schefferusdelen av katalogen så kommer den med en noggrann kollationering vara det hittills närmaste en bibliografi över honom som gjorts.Katalogen är utarbetad av Mats Petersson och innehåller en inledning om Schefferus och hans betydelse av docent Erland Sellberg.

Katalogen som är illustrerad går bra att beställa genom att sätta in 100:- på postgiro (55 80 81-6) eller bankgiro (569-0037). Glöm inte att ange namn och adress, samt samt att märka talongen ”Schefferus”.

Katalogen kan även laddas ner i pdf-format.

Tillbaka