NORDISK HISTORIA
UR L. F. RÄÄFS BIBLIOTEK:

De båda katalogerna med Nordisk historia ur Leonhard Fredrik Rääfs bibliotek, med tillsammans 518 nummer, är nu båda utgivna. Båda katalogerna kan beställas för 200:-.

Fornhistorikern och etnologen kammarjunkare Leonhard Fredrik Rääf (1786-1872) byggde genom åren upp ett fint bibliotek, där historia intog en betydande plats. Både en stor mängd äldre historieverk, köpta i boklådor och på auktioner, och hans samtids historieskrivning, där han själv på många sätt deltog, finns representerade, liksom fornnordisk mytologi och sagolitteratur. Samlingen har stått kvar på Forsnäs i Ydre härad fram till våra dagar. De båda rikt illustrerade katalogerna kommer tillsammans innehålla ca. 500 nummer med böcker från 1500-talet till 1872.

Tillbaka