Våra böcker

Klicka här för att se våra böcker på antikvariat.net.


antikvariat.netCentralantikvariatets nyhetslistor

Antikvariatets elektroniska nyhetslistor. kommer ut 1-2 gånger per månad och innehåller ett representativt urval av våra nyinkomna böcker, innan de läggs ut till allmän försäljning.
Om du vill ha våra nyhetslistor skickade till dig,
meddela oss din e-postadress.

Nyhetslistor

Utgivningen av tryckta specialkataloger fortsätter som vanligt.


Katalog 86. Äldre latinska klassiker

Innehåller 77 titlar, äldre latinska klassiker hovrättsrådet Bengt Lassens (1908–74) samling.

Bengt Lassen var betydelsefull på den svenska bokmarknaden. Han blev verkställande direktör för Norstedts redan 1953 och satt kvar ända till slutet av 1973. Han var ordförande i Svenska bokförläggareföreningen från 1961 till 1972, styrelseledamot i Esselte liksom i Svenska boktryckareföreningen, och dessutom vice ordförande i Statens heraldiska nämnd samt ordförande i Sveriges allmänna konstförening.

Katalogen inleds med Lassens egen, aldrig förut publicerade, essä om sin samling och sitt samlande.


Klassiker


Katalog 85. Svenska krigsbyten ur Victor von Stedingks bokbandsamling


Krigsbyten

Centralantikvariatets Katalog 85 innehåller en stor och fin samling av svenska krigsbyten med exempel på böcker från många av de orter och bibliotek som kom i vägen för svenskarnas anstormning under 1600-talet.

Nästan hela stormaktsskedet finns representerat; Gustav II Adolfs krig i polska Preussen på 1620-talet, trettioåriga kriget, med det berömda erövrandet av lillsidan av Prag, och Karl X Gustavs fälttåg i Polen i mitten av 1650-talet.

Katalogen är försedd med en innehållsrik inledning av Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet.Gamla stan

Sedan oktober 2014 finner du oss på Österlånggatan 53 i Gamla stan.
Hjärtligt välkomna.

Exteriörbild Norra Bankohuset


Välkommen till Centralantikvariatet i Stockholm. Vi är ett av Sveriges främsta antikvariat på äldre nordisk historia, med ett bra sortiment även på modern facklitteratur inom historievetenskaperna, d.v.s. allmän historia, arkeologi, topografi, numismatik m.m. Vi är även välsorterade inom klassisk arkeologi liksom inom musikvetenskap och äldre resor. I vår butik på Österlånggatan 53 i Gamla stan i Stockholm har vi även ett urval av äldre och nyare böcker inom många fackämnen.

Vi utger regelbundet kataloger, ca fyra stycken per år, med huvudsakligen äldre böcker inom historia. Dessa kataloger går bra att beställa kostnadsfritt, men vissa specialkataloger kostar extra, se Kataloger.

Vi är medlemmar av Svenska antikvariatföreningen och ILAB, International League of Antiquarian Booksellers.

Vi som jobbar på Centralantikvariatet är: Mats Petersson, Mathias Stenvall och Mathias Klingspor.

Centralantikvariatet
Österlånggatan 53
111 31 Stockholm

Tel: 08-411 91 36

Våra öppettider är: Onsdag till fredag 13-18, eller efter överenskommelse.