Ordering information

Försäljningsvillkor / Sales conditions:

Böckerna säljs enligt VMB-systemet och priserna innehåller därför ingen avdragsgill moms. Porto tillkommer. Beställda böcker kan avhämtas i affären på Österlånggatan 53, Stockholm, eller skickas med faktura, som skall betalas inom 30 dagar till Bankgiro 585-2389. Master Card, Visa och American Express går också bra. Utländska checkar accepteras endast om de utan avgifter är ställda till Svenska Handelsbanken, Torsgatan 12, S-101 29 Stockholm. Konto: 6114 814 520 448. Det går bra att ångra sig inom 14 dagar från det att böckerna mottagits.

The books are traded within the Swedish VMB system and no VAT will be added. Postage is extra. Orders will be shipped to foreign addresses by Postal Service air mail, unless otherwise instructed. New clients are requested to pay by pro forma invoice. Mastercard, Visa & American Express are welcome: Please quote card number, expiry date, cvc-code and name. We don't accept foreign cheques, unless payable, without charges, on Svenska Handelsbanken, Torsgatan 12, S-101 29 Stockholm.

Bank account: 6114 814 520 448. IBAN: SE03 6000 0000 0008 1452 0448.
Swift: HANDSESS.
Bankgiro 585-2389.

Returns acceptable for any reasons within 14 days of receipt.

You can:

* Call us at +46 8 411 91 36
* Send an e-mail to: info@centralant.se